Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, Việt Nam xuất khẩu gạo sang 5 thị trường thuộc ASEAN trong tháng 1/2024.

Trong tháng 1/2024, Việt Nam xuất khẩu gạo sang 27 thị trường với tổng lượng 512.265 tấn, đạt trị giá 362,2 triệu USD. Trong đó, Philippines là thị trường xuất khẩu lớn nhất với 280.944 tấn, tương ứng đạt 194,2 triệu USD, tăng lần lượt 118% và 202% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng sau là Pháp với 18,6 triệu USD với 17.919 tấn, trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận lượng gạo xuất khẩu sang thị trường này.

Ghana là thị trường có mức tăng trưởng cao nhất với +985% về trị giá, đứng sau là Mozambique với +371%…

Trong khối ASEAN, tháng 1/2024, Việt Nam xuất khẩu 341.006 tấn gạo sang 5 thị trường với trị giá 233 triệu USD, tương ứng tăng lần lượt 46% về lượng và 104% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Thị trường xuất khẩu lớn nhất trong khối vẫn là Phillppines, đứng sau là Indonesia với 27.256 tấn, đạt 18,07 triệu USD, giảm lần lượt 68% và 55%.

Việt Nam còn xuất 22.295 tấn gạo sang Malaysia với 14,5 triệu USD, tăng 105% về lượng và 156% về trị giá so với cùng kỳ. Singapore cũng nhập khẩu 10.468 tấn từ Việt Nam với trị giá 7,1 triệu USD. Brunei là thị trường xuất khẩu ít nhất với 43 tấn gạo, tương ứng đạt 0,04 triệu USD (cùng kỳ không ghi nhận số liệu xuất khẩu gạo sang thị trường này).

Việt Nam xuất khẩu sang khu vực ASEAN 4,82 triệu tấn gạo với trị giá 2,67 tỷ USD, chiếm lần lượt 59%, 57% trong tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2023.

Lê Hồng Nhung

Nguồn: Fireant.vn

Gọi ngay để được tư vấn